Naturens egna lösningar

Välkommen till Alron, Skandinaviens ledande leverantör av peroxidbaserade & mikrobiologiska produkter, system och tjänster till saneringsbranschen.

Vi erbjuder ett unikt sortiment av produkter för desinficering, avfallsnedbrytning och luktkontroll som nyttjar naturens egna resurser i form av mikroorganismer istället för kemiskt framställda preparat.

18 januari 2018

Nya regler för desinficering & mögelsanering

Den 1:a februari 2017 trädde ett nytt tillägg till BPR (Biocidal Products Regulation) i kraft. Direktivet reglerar nu all väteperoxidbaserad kemi som används för desinficering & […]
2 maj 2016

Varför är klorbaserade blek- och desinfektionsmedel olämpliga vid sanering?

Hypokloritlösningar (exempel, Klorin), som framställs genom att lösa klorgas i en alkalisk vattenlösning, har i snart 100 år använts för desinficering och blekning. Dessa medel är billiga och […]

Alron har idag ett av världens mest sofistikerade och miljöriktiga
produktprogram för avfallsnedbrytning och luktkontroll.

 

Miljö & effektivitet
i harmoni

Vår affärsidé är att omvandla forskningsresultat inom områdena mikrobiologi, organisk kemi och ytkemi till praktiskt användbara produkter och metoder med minsta möjliga miljöpåverkan vid produktion användning och avyttring.

Målsättningen är att erbjuda våra kunder produkter och metoder, som resulterar i minsta möjliga påverkan på hälsa och miljö, utan att ge avkall på effektivitet och till en rimlig kostnad samt att i vår tillverkning tillämpa bästa tekniska expertis för att säkerställa en hög produktsäkerhet och minimal påverkan av miljön.

Genom att nyttja naturens egna resurser i form av mikroorganismer istället för kemiskt framställda preparat och gifter.Våra ansträngningar att nyttja naturens egna resurser har resulterat i lösningar utan miljöfarliga rester med breda tillämpningsområden inom otaliga industrier.


Till våra produkter

Ett unikt
sortiment

Vi har ett unikt sortiment av mikrobiologiska produkter för avfallsnedbrytning och luktkontroll.Produktion och forskning sker i vår egna fabrik och Alrons produkter och tjänster används sedan av flera år av dom flesta kända saneringsföretagen som är verksamma inom sanering och avfuktning.

Vi bidrar även med utbildning, rådgivning och systemlösningar inom saneringsteknik för att kunna leverera allt ett saneringsföretag behöver.