Alron Chemical i samarbete med Vinnova
24 augusti 2015
Nu lanserar vi Alron Academy
23 september 2015

Strängnäsföretag i kampen mot Ebola

Alron Cemical har funnits i över 30 år och har visat en positiv och stabil tillväxt under alla år. Nu har företaget fått en ny vd med en tydlig marknadsfokus och ambitionen att få företaget att växa ännu mer.

Strängnäs 20150909 – En bättre metod för att hindra smittspridning vid stora epidemier – det är Alron Chemicals senaste forskningsprojekt.

”Vi utvecklar en metod för att sprida desinficerande dimma som en gas så att man snabbt kan behandla stora områden, i princip flygplan eller Stockholms tunnelbana. Vi har en produkt för ändamålet, men vi behöver förbättra den”, säger Alvin Ronlán, grundare av Alron. I slutet av förra året var Alron ett av företagen som beviljades medel ur Vinnovas fond Forska & Väx.

Alron fick 1,1 miljoner kronor från Vinnova och bidrar själv med lika mycket pengar till projektet. Projektplanen sträcker sig över två år. Syftet är att få fram en produkt att använda för att förhindra smittspridning av sådant som Ebola, SARS och andra epidemier hos både människor och djur.

Klicka här för att läsa hela artikeln i tidningen affärsliv.biz