OZON – Att skjuta myggor med kanon vid luktsanering
2 maj 2016
Ny medarbetare på Alron
23 oktober 2018

Hypokloritlösningar (exempel, Klorin), som framställs genom att lösa klorgas i en alkalisk vattenlösning, har i snart 100 år använts för desinficering och blekning. Dessa medel är billiga och effektiva, men tyvärr reagerar klor i bruk med organiska föreningar under bildning av giftiga och illaluktande/– smakande klororganiska föreningar, av vilka de mest kända är diverse klordioxiner och ämnen som ger vin en smak av ”kork”.

Av detta skäl har den svenska pappersindustrin helt frångått klorblekning, som har ersatts med blekning med väteperoxid (alla i Sverige köper numera de bruna kaffefilter från oblekt papper och klorblekt massa är förbjuden i blöjor). Green Peace’ aktion mot PVC (som framställs från etylen och klorgas) är ett led i en allmän kampanj mot industriellt bruk och framställning av klor.

Man kan tycka att småskaligt bruk av hypoklorit inte är ett problem, men totalt rör det sig även här om mycket stora mängder, som ger ett stort bidrag till föroreningen med klororganiska föreningar. Vi måste naturligtvis alla solidarisk ställa upp och upphöra med bruk av hypoklorit, speciellt som det finns fullvärdiga alternativ (peroxider) utan samma skadliga miljöpåverkan. Och kom ihåg. När ett mögelhus saneras med ett klorbaserat medel bildas det lika mycket dioxin på behandlade ytor som i en klorblekt blöja eller ett klorblekt kaffefilter.

Det kanske inte är ett bekymmer för saneraren, men skulle du som kund acceptera att en sanering lämnar efter sig dioxiner? Konstigt nog rekommenderar många konsulter, som bestämt motsätter sig all ”kemi”, bruk av just hypoklorit vid mögelsanering när det finns miljövänligare alternativ. Vill du veta mer? Kontakta oss här.