Nu lanserar vi Alron Academy onlinekurser
11 februari 2016
Varför är klorbaserade blek- och desinfektionsmedel olämpliga vid sanering?
2 maj 2016

Ett populärt medel för luktkontroll är ozon. Orsaken till detta är dels att ozon har en fantastisk oxidationskraft och är bekväm att använda: Anslut ozonaggregatet och gå hem. Ozongasen spridas lätt i otillgängliga strukturer och gör jobbet när du sover.

Dock är ozon ett alldeles för starkt oxidationsmedel för luktsanering. Användning av ozon kan liknas med att skjuta myggor med en kanon. Ozon förstör luktämnen men åstadkommer samtidigt omfattande skador på elektronik, metaller, finmekanik, plast, gummi och textilier.

Ozon är även ytterst giftigt och till och med vid mycket låga koncentrationer (1 ppm) kan man få allvarliga hälsoproblem. Det största bekymret med ozon är dock alla giftiga kemikalier som bildas när ozon reagerar med befintliga flyktiga organiska föreningar (VOC) och med kemikalier som finns naturligt i de flesta miljöer. Även om VOC-halterna är låga kan reaktionsprodukter av VOC och ozon vara irriterande för människan.

Vissa tillverkare av ozonaggregat försöker kringgå problemen med ozon genom att  påstå att det är en ny, mindre farlig, form av ozon – ”syreklumpar, ”biozon”- som kommer ut ur deras apparater. Men tyvärr finns bara en sorts ozon. Sammanfattningsvis kan man konstatera att ozongas inte har någon plats i sanering utanför ozonkammaren.

Vi vet även att Ozon skadar vävnader i lungan efter en studie av American Chemical Society vilket ger ny kunskap om ozonets skadliga verkan. (Ref: http://www.uu.se/nyheter/nyhet-visning/?id=1157&area=2,3,4,5,10,16&typ=pm&lang=sv).

Vill du veta mer? Kontakta oss här!