Den 1:a februari 2017 trädde ett nytt tillägg till BPR (Biocidal Products Regulation) i kraft. Direktivet reglerar nu all väteperoxidbaserad kemi som används för desinficering & mögelsanering.

Utkomsten är att samtliga producenter som inte anpassat sig efter direktivet inte får fortsätta sälja peroxidbaserade produkter för desinficering & mögelsanering. Produkter som köpts efter ovanstående datum har kunnat användas under ett år, dock är denna tidsfrist snart förbi.

VIKTIGT!

Från och med 1:a februari 2018 är nu även användningen av icke godkända produkter olaglig. Efter detta datum ligger ansvaret på användaren som riskerar att begå brott mot gällande kemikaliedirektiv vid fel användning.

Det är viktigt för Dig som köper väteperoxidbaserade produkter att fråga om Din leverantör har godkända produkter om leverantören inte redan informerat. Kan leverantören inte deklarera hur man hanterat gällande direktiv har man inte heller godkända produkter.


 

Alron Chemicals väg till godkända produkter

Redan 2015 påbörjade Alron Chemical AB förberedelserna för att skapa en portfölj som var i linje med direktivet som trädde i kraft 1 februari 2017.

Alrons primära mål med förberedelserna var att utveckla en helt ny portfölj av väteperoxidbaserade produkter i linje med gällande direktiv som kunde uppnå en bättre effektivitet och miljöprofil. En produktportfölj som även skulle befästa Alron Chemicals 40-åriga historik och erfarenhet.

Utvecklingen av nya formuleringar skedde i samarbete med RISE (Research Institutes of Sweden) samt DTI (Danish Technological Institute). Formuleringarna genomgick även 12 månaders fälttester med Alrons kunder med mycket lyckade resultat.

Resultatet var produkter med markant ökad effektivitetsgrad och förbättrad miljöprofil, produkter som lämnade syre och vatten som restprodukter.

Alron Chemicals väteperoxidbaserade produkter är godkända för användning enligt gällande kemikalielagstiftning i samtliga länder reglerade av ECHA (European Chemicals Agency) där produkterna marknadsförs.

Alron Chemical har även valt att patentskydda (patentssökt) formuleringarna för att skapa en framtidssäker produktportfölj som följer BPR’s föreskrifter i alla dess komplicerade detaljer.

Formuleringarna resulterade även i produkter som är betydligt effektivare än alternativen som Hypoklorit, Klordioxid, Ozon & Tymol.

För mer information, kontakta Anders Gåhlin på Alron Chemical eller kemikalieinspektionen.

Anders Gåhlin
VD & Försäljningsansvarig
Direkt +46 70 999 71 78
Email: anders.gahlin@alron.com