Miljö & effektivitet
i harmoni

Skandinaviens ledande leverantör av mikrobiologiska produkter, system och tjänster till saneringsbranschen.
Företaget bildades 1977 av Docent Alvin Ronlán tillsammans med en grupp professorer från LTH och Kungliga Tekniska Högskolan och är ett av de första avknoppningsföretagen från Lunds Universitet och Tekniska Högskola.

Företagets motto är "Miljö & effektivitet i harmoni" ger uttryck för övertygelsen att med tillämpning av modern forskning och teknik är det möjligt att utveckla kemiska produkter som är ekonomiska och effektiva utan att kompromissa vara sig med hälsa eller miljö.

Alrons affärsidé bygger på omvandlingen av forskningsresultat inom områdena mikrobiologi, organisk kemi och ytkemi till praktiskt användbara produkter och metoder.


Naturens egna
lösningar

Våra produkter och system marknadsförs i hela Europa genom divisionerna Alron Bio-Tech och Alron Saneringsteknik.Alron har utvecklat ett unikt sortiment av mikrobiologiska produkter för avfallsnedbrytning och luktkontroll. Målsättningen har varit att utnyttja naturens egna resurser i form av mikroorganismer istället för kemiskt framställda preparat. Detta utvecklingsarbete för "Naturens egna lösningar" har lett till att Alron idag har ett av världens mest sofistikerade och miljöriktiga produktprogram för avfallsnedbrytning och luktkontroll.

Alron är även inriktat på utbildnings- och verksamhetsrådgivning, specialkemi och systemlösningar där spjutspetskompetens ligger inom området "diffusa” föroreningsproblem. Exempel på diffusa föroreningsproblem är rök- och mögellukt, kloridjonavsättning efter bränder och mikrobiologisk smitta.

Hälsa, miljö och säkerhet är ett prioriterat område på Alron Chemical AB. Målet är att vi inte skall ha frånvaroskador eller yrkessjukdomar. Vår vision om en bättre miljö förpliktar också till att ha en bra arbetsmiljö, både fysiskt och psykosocialt. Vi skall vara en trygg och bra arbetsplats.

Bli en del av Alrons framgång

Gör som flertalet andra nöjda partners, bli återförsäljare till oss redan idag. Som återförsäljare till oss blir du en del av ett starkt nätverk av människor som skapar nya möjligheter för sig själva och sina kunder.

Kontakta oss för mer information