Desinficering & Sanering

Alron Chemical har under 40 år utvecklat lösningar inom lukt, fukt, mögel & brandsanering. Utvecklingen har resulterat i ett unikt sortiment av mikrobiologiska produkter för avfallsnedbrytning, sanering och luktkontroll. Alrons produkter nyttjar naturens egna resurser i form av mikroorganismer istället för kemiskt framställda preparat och lämnar inga restprodukter annat än vatten och syre.