Luktkontroll

Torr luktsanering lämpar sig för luktsanering i lokaler och utrymmen efter brand, torrkokning, vidbränning, liksanering, kemikaliespill, avloppsskador m.m. Principen användas för att akut dämpa lukt direkt efter en skada och på så sätt erhålla en bättre arbetssmiljö såväl som för slutlig luktsanering efter rengöring och renovering.

Metoden är helt unik för luktkontroll av stora lokaler där man har behov av snabb och effektiv luktsanering för att snabbt få tillträde till lokalerna. Torr luktsanering kan drastiskt minska arbetsinsatser efter skador och minska användningen av traditionella saneringsmetoder som t ex. ozonering.