Naturens egna lösningar

Välkommen till Alron, Skandinaviens ledande leverantör av peroxidbaserade & mikrobiologiska produkter, system och tjänster till saneringsbranschen.

Vi erbjuder ett unikt sortiment av produkter för desinficering, avfallsnedbrytning och luktkontroll som nyttjar naturens egna resurser i form av mikroorganismer istället för kemiskt framställda preparat.

10 september 2018

Dr Alvin Ronlan

1942 08 15 – 2018 09 03 Det är med stor sorg och saknad vi tvingas meddela att Alron Chemicals grundare dr. Alvin Ronlan den 3 september hastigt har lämnat oss. Han var en stor […]
2 maj 2016

Varför är klorbaserade blek- och desinfektionsmedel olämpliga vid sanering?

Hypokloritlösningar (exempel, Klorin), som framställs genom att lösa klorgas i en alkalisk vattenlösning, har i snart 100 år använts för desinficering och blekning. Dessa medel är billiga och effektiva, men tyvärr reagerar klor i bruk med organiska […]

Alron har idag ett av världens mest sofistikerade och miljöriktiga
produktprogram för avfallsnedbrytning och luktkontroll.Alron produktkatalog

Ladda hem och läs vår produktkatalog i PDF format.

Klicka för att ladda hem

Miljö & effektivitet
i harmoni

Vår affärsidé är att omvandla forskningsresultat inom områdena mikrobiologi, organisk kemi och ytkemi till praktiskt användbara produkter och metoder med minsta möjliga miljöpåverkan vid produktion användning och avyttring.

Målsättningen är att erbjuda våra kunder produkter och metoder, som resulterar i minsta möjliga påverkan på hälsa och miljö, utan att ge avkall på effektivitet och till en rimlig kostnad samt att i vår tillverkning tillämpa bästa tekniska expertis för att säkerställa en hög produktsäkerhet och minimal påverkan av miljön.

Genom att nyttja naturens egna resurser i form av mikroorganismer istället för kemiskt framställda preparat och gifter.Våra ansträngningar att nyttja naturens egna resurser har resulterat i lösningar utan miljöfarliga rester med breda tillämpningsområden inom otaliga industrier.


Till våra produkter