1942 08 15 – 2018 09 03

Det är med stor sorg och saknad vi tvingas meddela att Alron Chemicals grundare dr. Alvin Ronlan den 3 september hastigt har lämnat oss.

Han var en stor inspiration för oss alla och kommer att för evigt ha en speciell plats i våra hjärtan.

Våra tankar går till Alvins familj och de närmast sörjande.