Viktig information!
26 juni 2020
Alron är ISO-certiferat
9 december 2020
Viktig information!
26 juni 2020
Alron är ISO-certiferat
9 december 2020

Alron Chemical Co AB har nöjet att meddela att alla våra peroxidprodukter nu genomgått testning, enligt standard SS-EN14476:2013+A2:2019 (Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel – Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av virusavdödande effekt inom medicinområdet), mot bl.a. vacciniavirus (höljesvirus) med godkänt resultat.

Ett test enligt standard EN14476:2013 påvisar huruvida en produkts aktiva substanser förmår att avdöda ett antal, på förhand utvalda, virusklasser som representeras av kända sjukdomsalstrande virus. Ett godkänt resultat enligt denna standard innebär att produktens aktiva komponenter förmår avdöda en population av viruspartiklar till 99,99%.

Testresultatet, utfärdat av ett ackrediterat laboratorium, innebär att Alrons peroxidbaserade produkter (se bild ovan) har bevisad virucid verkan mot bl.a. alla kända höljesvirus (ink. Covid-19).

Med stöd av denna information kommer Alron att ta fram en serie med nya, konsumentvänliga, desinfektionsmedel i kampen mot bl.a. Coronaviruset (SARS-Covid-2).

Vi kan redan nu erbjuda WipeOx® som är en användarvänligare version av desinfektionsduken WipeOx®-Pro. WipeOx® är en skonsammare produkt som lämpar sig för alldaglig desinfektion av diverse kontaktytor och som kan användas av alla.

Vi har även tagit fram en förbättrad version av Alron Handdesinfektion som inom kort kommer att säljas i mindre, konsumentanpassade förpackningar.

För mer information och vägledning vänligen kontakta oss så berättar vi mer.

Inställningar för cookies