Ny förpackning för Penetrox
4 april 2022
Ny satsning – komplett sortiment av saneringstillbehör
22 september 2023
Ny förpackning för Penetrox
4 april 2022
Ny satsning – komplett sortiment av saneringstillbehör
22 september 2023

Sanering minskar klimatavtryck

Saneringsbranschen måste gå till att ha en cirkulär affärsmodell 

Att luktsanera exempelvis möbler och textilier efter en brand för att kunna återbruka dem är något som gynnar miljön, bland annat genom
minskad avfallshantering och resursslöseri. Genom nya miljövänliga produkter och kunskapsutbildningar vill nu Alron, ihop med sina samarbetspartners, dra sitt strå till stacken för att visa att företag i saneringsbranschen gärna går i bräschen för en minskad klimatpåverkan.

 – Att luktsanera efter en brand var något som var betydligt vanligare förr om åren. Tyvärr har det blivit allt vanligare att
försäkringsbolagen erbjuder sina kunder kontantersättning så att kunden kan köpa en ny produkt/vara istället för att sanera den. Jag tycker att
försäkringsbolagen har tappat miljöaspekten här då sanering verkligen kan bidra till ett minskat klimatavtryck, säger Kristoffer Ceder, platschef på Alron.

 Alron, som är Skandinaviens ledande leverantör av mikrobiologiska produkter, system och tjänster till saneringsbranschen, bildades år 1977 och var ett av de första avknoppningsföretagen från Lunds universitet och KTH.

– Vi har drivits av en miljömedvetenhet redan från början och sedan 2015 har vi utvecklat en helt ny produktportfölj av
väteperoxidbaserade produkter i linje med gällande direktiv som har uppnått bättre effektivitet och miljöprofil. Våra produkter lämnar inga farliga
restprodukter, berättar Kristoffer Ceder.

Sanering minskar klimatavtrycket

En viktig del i Alrons goda utveckling genom åren har varit det nära samarbete man har med sina leverantörer och kunder. En av Alrons äldsta
samarbetspartners är Ocab, ett rikstäckande sanering- och avfuktningsföretag som finns på 60 platser i Sverige, som också sätter miljöaspekterna högt på agendan.

– Vi i branschen måste visa försäkringsbolag och deras kunder nyttan av sanering, att våra tjänster och produkter möjliggör miljö och
kostnadsbesparingar. Det är exakt det som behöver ske för att motverka dagens slit och slängsamhället. Exempelvis kan en sanering av en soffa istället för att kassera och köpa nytt ge en miljöbesparing* på 91 procent, och för ett par jeans hela 99 procent. Till det kommer också en ekonomisk snitt besparing på 92 procent för de två varorna. Tillsammans med Alron vill vi verkligen få upp det här på agendan och utbilda marknaden. För tillsammans kan vi göra så mycket mer och skapa en bättre cirkulär hantering, menar Linus Berg, hållbarhetschef på Ocab.

 Under de drygt 40 år som Alron har funnits har företaget byggt upp en unik kompetens inom saneringsbranschen.

– Vi var först med att jobba med väteperoxidbaserade produkter men har under åren fått många som kopierat oss. Men de företagen besitter
inte samma kunskap kring forskning och utveckling som vi har byggt upp genom åren. Den skulle jag vilja säga är unik. Det är också något som vi vill dela med oss av och det gör vi bland annat genom vår Alron Academy. Där tar vi fram, i nära samarbete med våra kunder, utbildningar för att möta deras behov. Exempelvis så har vi ihop med Ocab skapat en ny digital utbildning så att de kontinuerligt kan utbilda sin personal i förståelsen av de produkter de ska använda, avslutar Kristoffer Ceder.

 *Besparingarna är beräknade på soffa med pris på 10 081 kronor och ett par jeans med pris 1001 kronor.

Inställningar för cookies