Saneringsborste (blå)
5 november 2018
Bio Sanér
5 november 2018
Visa alla

Bio-O

För områden bestående av lättbetong, mursten, betong eller liknande sugande keramisk material som förorenats med oljespill.

 

Artikelnr: BO050 Kategori:
Beskrivning

Ett färdig paket för biologisk sanering av oljespill.

Steg 1 – Mekanisk rengöring
All synlig olja sugs upp med pump.
Golvet tvättas med Alron Oljesaneringsmedel, 3% lösning.

Steg 2 – Alron Oljesaneringspaket
Mikrobiologisk oljenedbrytning och luktkontroll.

Detta paket innehåller:
• EN BURK BIO-O KONCENTRAT
• TVÅ BURKAR NUTRISTIM KONCENTRAT
• FYRA BURKAR OXYSTIM NR. 1
• FYRA BURKAR OXYSTIM NR. 2
• EN BURK OLJESANERINGSMEDEL
• 3 LITER BIO-T
Med detta paket kan följande brukslösningar tillblandas:
• 25 LITER BRUKSFÄRDIG BIO-O LÖSNING
• 100 LITER OXISTIM
• 25 LITER NUTRISTIM