Alron Skumdämpare Specialmedel. Alron Skumdämpning rengöring
Skumdämpare
18 februari 2019
Alron WipeOx Pro Mögelsanering. Produkt ytdesinficerande torrduk Alron WipeOx Pro
WipeOx®- PRO
2 juni 2020
Visa alla

Alron Booster – Brand

Alrons Booster ”Brand” är en specialtillsatt till Penetrox som förbättrar dess inträngningsförmågan i porösa material. Detta möjliggör för Penetrox att verka ännu längre in i det luktkontaminerade materialet och oxidera röklukten på djupet. Används i första hand vid luktsanering av bränder, men kan även användas i andra fall där mycket svåra luktförhållanden råder.

 

Fara: Mycket brandfarlig vätska och ånga. (H225) Orsakar allvarlig ögonirritation. (H319) Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. (H336)

Artikelnr: DP105.2BR Kategori:
Beskrivning

Tillsatsen innehåll (161 g) blandas ner i en 5 liters dunk Penetrox eller Odox. Applicera medlet  rikligt genom lågtryckspruta eller pensling. Lämnar inga farliga restprodukter.

Du kanske också gillar …

Inställningar för cookies