Bio-Fresh
14 januari 2016
Visa alla

Odox®

Avdödar snabbt och effektivt svamp, sporer, jäst, och bakterier på glatta/icke absorberande ytor. Odox har även dokumenterad virucid effekt på alla kända höljesvirus så som bl.a. SARS-Cov-2 (coronavirus). Odox oxiderar och neutraliserar mycket effektivt odörer som orsakats av bl.a. förruttnelse, biologiskt påväxt, organiskt spill och brand. Förbrukad Odox bryts snabbt ner till enbart syre och vatten. Därför kan Odox användas rikligt och i stor skala utan risk för att lämna hälsovådliga kemikalierester. Odox är ett lika effektivt desinfektions- som luktsaneringsmedel.

Förpackas: 12x1L | 3x5L | 1x25L 

Varning: Orsakar allvarlig ögonirritation. H319

Artikelnr: -DO105 Kategori:
Beskrivning

Egenskaper

• Allmänt desinfektionsmedel som mycket effektivt dödar mögelsvamp, sporer, bakterier och virus.
Godkänd enligt standard EN14476:2013+A2:2019 med virucid effekt på bl.a. alla kända höljesvirus (inkl. SARS-Cov-2)
• Oxiderar och neutraliserar rutten-, fisk- och röklukt.
• Ett miljöanpassat alternativ som kan användas direkt på skadeplatsen i stor skala.

Applicering

Försäkra dig först om att material som skall behandlas tål vatten och Odox®.
Använd Odox® outspädd på material som inte är blekningskänsliga.
Späd Odox® med två delar vatten vid behandling av material känsliga för blekning.
Applicera med lågtrycksspruta eller Mikrojet. Fukta ytan utan att rinna och låt därefter torka.

Dosering

1L per 5-10 m2 beroende på ytans sugförmåga.

Du kanske också gillar …