Visa alla

B&G Hurricane Microjet

B&G Hurricane ULV är ett elektriskt aerosolaggregat för våt dimning av icke brandfarliga vätskor. Hurricane är en kompakt enhet som ger droppstorlekar under 20μm oberoende av flödeshastighet och viskositet. Spridningsenhetens läge kan justeras till önskad vinkel och kan enkelt ställas in i ett rum och lämnas under spridningstiden med aggregatet vinklad snett uppåt. Detta ger en jämt fördelad spridning i rummet.

7.800,00kr

Rabatt för sanerare och ÅF tillämpas efter orderläggande. Vid större ordrar tillämpas även volymrabatt, kontakta oss för mer information.

Artikelnr: FA400. Kategori: .
Beskrivning

Microjet är en serie aggregat av ULV-typ (ULV= Ultra Low Volume) för spridning av Alrons medel för våt luktsanering. Aggregaten ger en droppstorlek på 5 – 30 μ. Matning 220 V. Microjet finns även i ett utförande med en flexibel slang som underlättar sanering i trånga och dolda utrymmen. Personlig skyddsutrustning vid användning är helmask med partikelfilter.

Våt luktsanering lämpar sig för luktsanering på sugande och porösa material i lokaler och utrymmen efter brand, torrkokning, vidbränning, liksanering, kemikaliespill, avloppsskador m.m. Principen kan användas för att akut dämpa lukt direkt efter en skada och på så sätt erhålla en bättre arbetssmiljö såväl som för slutlig luktsanering efter rengöring och reno- vering. Metoden är helt unik för luktsanering av lokaler där man har behov av snabb och effektiv luktsanering för att snabbt få tillträde till lokalerna. Våt luktsanering kan drastiskt minska arbetsinsatser efter skador och minska användningen av traditionella sanerings- metoder som t ex. ozonering.