Alron Copy Special. Alron aerosol form product
Alron Copy Special
22 November 2021
White Terry Premium - 10kg
22 November 2021
View all

Oxydes®HP3

Oxydes®HP3 är ett väteperoxidbaserat desinfektionsmedel i bruksfärdig lösning (3%) för såväl professionell som vardaglig städning. Oxydes®HP3 har dokumenterad (EN14476, EN13697) virucid, baktericid samt fungicid verkan (>99,99%) vilket gör den mångsidig och mycket effekt på ett brett spektrum av virus, bakterier, svamp- och jästceller.
Oxydes®HP3 innehåller varken klor eller alkohol, är lukt och färglös, lämnar inga hälso- eller miljöfarliga restprodukter, är ej brandfarlig och påverkar inte behandlingsytan negativt.

Packaging: 12x1L | 3x5L

Artikelnr: N/A Kategori:
Description

Applicering:
Ytan som skall behandlas fuktas lätt genom sprayning. Undvik överdosering i form av rinningar eller vätskeansamlingar. Oxydes®HP3 påförs med lågtrycksspruta, sprayflaska eller med torkduk (kan även appliceras med ULV-Microjet).

1. Apply the agent to the treatment surface.

2. Allow the surface to air dry (give the agent time to act about 5 minutes).

3. Any traces of Oxydes®HP3 can be wiped with a damp cloth.

OBS! Avoid wiping if long-term protection of the surface is desired.