Om Alron

Miljö & effektivitet
i harmoni

Skandinaviens ledande leverantör av mikrobiologiska produkter, system och tjänster till saneringsbranschen.

Företaget bildades 1977 av Docent Alvin Ronlán tillsammans med en grupp professorer från LTH och Kungliga Tekniska Högskolan och är ett av de första avknoppningsföretagen från Lunds Universitet och Tekniska Högskola.

Företagets motto är och har alltid varit "Miljö & effektivitet i harmoni" och ger uttryck för övertygelsen att med tillämpning av modern forskning och teknik är det möjligt att utveckla kemiska produkter som är ekonomiska och effektiva utan att kompromissa vara sig med hälsa eller miljö.

Alrons affärsidé bygger på omvandlingen av forskningsresultat inom områdena mikrobiologi, organisk kemi och ytkemi till praktiskt användbara produkter och metoder.


En produktportfölj i linje med BPR

2015 påbörjade Alron Chemical AB förberedelserna inför kommande biociddirektivet BPR.

Alrons primära mål med förberedelserna var att utveckla en helt ny produktportfölj av väteperoxidbaserade produkter i linje med gällande direktiv som kunde uppnå en bättre effektivitet och miljöprofil.

En produktportfölj som även skulle befästa Alron Chemicals 40-åriga historik och erfarenhet. Utvecklingen av nya formuleringar skedde i samarbete med RISE (Research Institutes of Sweden) samt DTI (Danish Technological Institute). Formuleringarna genomgick även 12 månaders fälttester med Alrons kunder med mycket lyckade resultat.

Resultatet var produkter med markant ökad effektivitetsgrad och förbättrad miljöprofil, produkter som lämnade syre och vatten som restprodukter. Dvs inga farliga restprodukter.


Vi är ISO-certifierade

ISO9001 - Kvalité   |   ISO14001 - Miljö   |   ISO45001 - Arbetsmiljö.