handy ortung diebstahl descargar whatsapp sniffer gratis android überwachungs kann man welche handy spiele kann man hacken software espionage iphone wallpaper iphone 6 orten ohne internet spy apparatuur camera article source handyspiele herunterladen iphone meines iphone pin code hacken kann keine read article whatsapp account hacken deutsch iphone 6 code sperre hacken learn more here see more iphone 6 Plus ortung immer an kan je whatsapp hacken gratis iphone diebstahl ortung handy geklaut samsung galaxy note orten handy emulator hack android samsung ace handy software whatsapp hacken per nummer
 

Miljö & effektivitet
i harmoni

Skandinaviens ledande leverantör av mikrobiologiska produkter, system och tjänster till saneringsbranschen.

Företaget bildades 1977 av Docent Alvin Ronlán tillsammans med en grupp professorer från LTH och Kungliga Tekniska Högskolan och är ett av de första avknoppningsföretagen från Lunds Universitet och Tekniska Högskola.

Företagets motto är "Miljö & effektivitet i harmoni" och ger uttryck för övertygelsen att med tillämpning av modern forskning och teknik är det möjligt att utveckla kemiska produkter som är ekonomiska och effektiva utan att kompromissa vara sig med hälsa eller miljö.

Alrons affärsidé bygger på omvandlingen av forskningsresultat inom områdena mikrobiologi, organisk kemi och ytkemi till praktiskt användbara produkter och metoder.


En komplett produktportfölj i linje med BPR

2015 påbörjade Alron Chemical AB förberedelserna inför kommande biociddirektivet BPR.

Alrons primära mål med förberedelserna var att utveckla en helt ny produktportfölj av väteperoxidbaserade produkter i linje med gällande direktiv som kunde uppnå en bättre effektivitet och miljöprofil.

En produktportfölj som även skulle befästa Alron Chemicals 40-åriga historik och erfarenhet. Utvecklingen av nya formuleringar skedde i samarbete med RISE (Research Institutes of Sweden) samt DTI (Danish Technological Institute). Formuleringarna genomgick även 12 månaders fälttester med Alrons kunder med mycket lyckade resultat.

Resultatet var produkter med markant ökad effektivitetsgrad och förbättrad miljöprofil, produkter som lämnade syre och vatten som restprodukter. Dvs inga farliga restprodukter.


Bli en del av Alrons framgång

Gör som flertalet andra nöjda partners, bli återförsäljare till oss redan idag. Som återförsäljare till oss blir du en del av ett starkt nätverk av människor som skapar nya möjligheter för sig själva och sina kunder.

Kontakta oss för mer information