Luktsanering

Luktsanering
-Ta bort dålig lukt

Luktsanering handlar om att ta bort ogästvänlig lukt. Utrymmen och inredning som brukats länge eller som fått utstå starka lukter efter till exempel sophantering, matlagning eller cigarrettrökning behöver luktsaneras för att återfå brukligt skick. Metoderna för luktsanering är många och kombineras gärna för att saneringen ska ge önskad effekt. Några vanliga metoder för luktsanering är:

 • Rivning
 • Rengöring
 • Desinficering genom oxidation
 • Desinficering genom mikrobiell nedbrytning
Alron_luktsanering

Våra produkter tar bort lukt – utan miljörisker

På Alron utvecklar vi luktsaneringsprodukter baserade på modern forskning och teknik som tar bort lukt på ett hälso- och miljömedvetet sätt. Vår filosofi för luktsanering handlar om att angripa lukten vid dess källa och på så sätt ta bort dålig lukt med produkter gjorda på naturens egna resurser. Våra saneringsmedel är därför baserade på naturligt förekommande peroxider och mikroorganismer i stället för syntetiskt framställda preparat.

Välsorterat sortiment för luktsanering

Efter 45 år i branschen har vi samlat på oss gedigen och bred kunskap om luktsanering. Det har mynnat ut i ett unikt sortiment av peroxidbaserade produkter som är högeffektiva, miljövänliga och fria från ohälsosamma kemikalierester.

Våra kvalitetsambitioner är att vara en professionell leverantör av unika och miljöanpassade kemiska och biologiska produkter.

Hur går det till?

Processen för luktsanering kan se väldigt olika ut och kräver därför olika typer av saneringsprodukter. Här nedan går vi förenklat igenom luktsaneringsprocessen vid mögellukt och vilka produkter och tekniker du med fördel använder.

Klicka på produktnamnet för att besöka produktsidan.

Ta bort mögellukt

 1. Försäkra dig först och främst om att källan (fukt) till problemen är åtgärdat.
 2. Behandla alla ytor med mögelpåväxt. Mätta materialet med Penetrox (poröst material) eller med Odox (glatta, icke sugande ytor) för att döda mögel och ta bort mögellukt. (För att ha säkerhetsmarginal bör även närliggande området kring mögelpåväxten, 20-40cm, behandlas).
 3. Riv/byt ut material med synlig mögelväxt där det är praktiskt och/eller ekonomiskt möjligt.
 4. Efter uttorkning tvättas mögelrester bort med Alron Citrox, alternativt ett alkaliskt rengöringsmedel som exempelvis Sot 2
 5. Lukten från en mögelskada sprider sig lätt till sin omgivning och kan då kontaminera ”friskt” material. Detta medför att mögellukt kan kvarstå i flera år efter att själva skadan är åtgärdad. Det är därför mycket effektivt att sanera utrymmet 3-dimensionellt med hjälp av en torrfoggning för att ta bort lukt som finns kvar. Vid svag diffus lukt foggas utrymmet med Odox-DF (möblerade rum) eller vid kraftfull lukt med Maxox-DF (omöblerade rum) med en Thermfogger Typ III (bostäder/villor etc.) eller en Patriot Pulsjet Fogger (lagerlokaler, industrihallar etc.).

Vi på Alron är mycket stolta över att kunna erbjuda tjänster och medel i världsklass, som tar bort lukt och mikrobiell påväxt på ett miljövänligt, effektivt och naturligt sätt. Hör gärna av dig till oss om du har frågor kring produkterna, utförande eller om du är intresserad av att veta mer om våra tjänster.

Luktsanering steg för steg guide, Alvin Ronlan

Produkter för luktsanering nämnda i processen

Frågor? - Varmt välkommen att kontakta oss

Hör gärna av dig om du har några frågor. Kontakta oss över telefon eller fyll i formuläret här bredvid.

  Inställningar för cookies