Ny medarbetare på Alron

Vi på Alron är mycket glada över att få välkomna en nygammal medarbetare tillbaka till verksamheten.

Christofer Sundell arbetade i Alrons produktion/lager mellan åren 2014 – 2015, innan han valde att lämna för att prova på att studera och arbeta inom systemutveckling under några år. Han har sedan tidigare en väldigt god kännedom kring företagets produkter och verksamhet vilket gör honom till en stor tillgång för oss omgående.

Christofer, eller ”Coffa” som han kallas, kommer att stärka upp teamet i en administrativ roll, ansvara för IT och orderläggning men också finnas tillgänglig som kundsupport.

Hur känns det att vara tillbaka?
”Det känns riktigt kul. Den familjära stämningen på företaget och de varierande arbetsuppgifterna som Alron erbjuder tilltalar mig enormt. Sedan är det ju en väldigt intressant bransch där Alron med sina unika produkter och kunskapsexpertis verkligen är med och gör skillnad för väldigt många.”

Christofer började sin tjänst på Alron redan den 3 september i år.

Dr Alvin Ronlan

1942 08 15 – 2018 09 03

Det är med stor sorg och saknad vi tvingas meddela att Alron Chemicals grundare dr. Alvin Ronlan den 3 september hastigt har lämnat oss.

Han var en stor inspiration för oss alla och kommer att för evigt ha en speciell plats i våra hjärtan.

Våra tankar går till Alvins familj och de närmast sörjande.

Varför är klorbaserade blek- och desinfektionsmedel olämpliga vid sanering?

Hypokloritlösningar (exempel, Klorin), som framställs genom att lösa klorgas i en alkalisk vattenlösning, har i snart 100 år använts för desinficering och blekning. Dessa medel är billiga och effektiva, men tyvärr reagerar klor i bruk med organiska föreningar under bildning av giftiga och illaluktande/– smakande klororganiska föreningar, av vilka de mest kända är diverse klordioxiner och ämnen som ger vin en smak av ”kork”.

Av detta skäl har den svenska pappersindustrin helt frångått klorblekning, som har ersatts med blekning med väteperoxid (alla i Sverige köper numera de bruna kaffefilter från oblekt papper och klorblekt massa är förbjuden i blöjor). Green Peace’ aktion mot PVC (som framställs från etylen och klorgas) är ett led i en allmän kampanj mot industriellt bruk och framställning av klor.

Man kan tycka att småskaligt bruk av hypoklorit inte är ett problem, men totalt rör det sig även här om mycket stora mängder, som ger ett stort bidrag till föroreningen med klororganiska föreningar. Vi måste naturligtvis alla solidarisk ställa upp och upphöra med bruk av hypoklorit, speciellt som det finns fullvärdiga alternativ (peroxider) utan samma skadliga miljöpåverkan. Och kom ihåg. När ett mögelhus saneras med ett klorbaserat medel bildas det lika mycket dioxin på behandlade ytor som i en klorblekt blöja eller ett klorblekt kaffefilter.

Det kanske inte är ett bekymmer för saneraren, men skulle du som kund acceptera att en sanering lämnar efter sig dioxiner? Konstigt nog rekommenderar många konsulter, som bestämt motsätter sig all ”kemi”, bruk av just hypoklorit vid mögelsanering när det finns miljövänligare alternativ. Vill du veta mer? Kontakta oss här.

OZON – Att skjuta myggor med kanon vid luktsanering

Ett populärt medel för luktkontroll är ozon. Orsaken till detta är dels att ozon har en fantastisk oxidationskraft och är bekväm att använda: Anslut ozonaggregatet och gå hem. Ozongasen spridas lätt i otillgängliga strukturer och gör jobbet när du sover.

Dock är ozon ett alldeles för starkt oxidationsmedel för luktsanering. Användning av ozon kan liknas med att skjuta myggor med en kanon. Ozon förstör luktämnen men åstadkommer samtidigt omfattande skador på elektronik, metaller, finmekanik, plast, gummi och textilier.

Ozon är även ytterst giftigt och till och med vid mycket låga koncentrationer (1 ppm) kan man få allvarliga hälsoproblem. Det största bekymret med ozon är dock alla giftiga kemikalier som bildas när ozon reagerar med befintliga flyktiga organiska föreningar (VOC) och med kemikalier som finns naturligt i de flesta miljöer. Även om VOC-halterna är låga kan reaktionsprodukter av VOC och ozon vara irriterande för människan.

Vissa tillverkare av ozonaggregat försöker kringgå problemen med ozon genom att  påstå att det är en ny, mindre farlig, form av ozon – ”syreklumpar, ”biozon”- som kommer ut ur deras apparater. Men tyvärr finns bara en sorts ozon. Sammanfattningsvis kan man konstatera att ozongas inte har någon plats i sanering utanför ozonkammaren.

Vi vet även att Ozon skadar vävnader i lungan efter en studie av American Chemical Society vilket ger ny kunskap om ozonets skadliga verkan. (Ref: http://www.uu.se/nyheter/nyhet-visning/?id=1157&area=2,3,4,5,10,16&typ=pm&lang=sv).

Vill du veta mer? Kontakta oss här!

 

Nu lanserar vi Alron Academy onlinekurser

Genom Alron Academy lanserar vi nu våra första och grundläggande onlinekurser. Under 2016 kommer vi samarbeta med våra kunder för att kontinuerligt bygga upp innehållet baserat på marknadens behov. Först ut är grundkurser i foggning. Vad vill just Du veta mer om, saknar Ditt företag kunskap inom ett specifikt område inom sanering? Gör er delaktiga och tipsa oss om vad just ni saknar och hjälp oss att förbättra vårt kursutbud till allas fördel. Som leverantör har vi fördelen att lära oss hur våra kunder arbetar och sprida kunskap, exempel och erfarenheter.

Läs mer under Alron Academy

Nu lanserar vi Alron Academy

Alrons ansträngningar att nyttja naturens egna resurser har resulterat i lösningar utan miljöfarliga rester och möjliga tillämpningsområden långt utöver sina konkurrenters. Oberoende om du är i sanerings-, bygg-, hotell-, eller vårdsektorn, bidrar vi med lösningar som inte bara skapar en bättre miljö utan även med tillvägagångssätt som är mindre skadligt och mer miljömedvetet.

Det finns i dag stor misstänksamhet mot ”kemi”, som har sin grund i ett antal stora och allvarliga föroreningsskandaler (Hammarby Sjöstad, Hallandåsen, etc.) och en problematisk okunnighet om kemi. En fråga som allt som oftast lämnas obesvarad är – vad lämnas kvar efter en sanering? Det beror ofta på att svaret är väldigt obekvämt. Därför är t.ex valet av kemikalier särskilt viktigt.

Vår motto ”Miljö & effektivitet i harmoni” ger uttryck för övertygelsen att med tillämpning av modern forskning och teknik är det möjligt att utveckla kemiska produkter som är ekonomiska och effektiva utan att kompromissa vara sig med hälsa eller miljö. Vår affärsidé bygger på omvandlingen av forskningsresultat inom områdena mikrobiologi, organisk kemi och ytkemi till praktiskt användbara produkter och metoder. Det är även vad som gjort oss till Skandinaviens ledande leverantör av mikrobiologiska produkter, system och tjänster till saneringsbranschen.

Med Alron Academy påbörjar  vi byggnationen av en utbildningsplattform för våra direktkunder, återförsäljare likväl som besökare med intresse till vad kemin kan göra för just deras bransch.

Under 2015 & 2016 kommer vi periodvis släppa utbildningar, guider och information kring vad vår kemi kan göra för just dig och din bransch. Följ oss även på Facebook eller LinkedIn och ta del av nästa generations lösningar och applikationsområden.

Läs mer om Alron Academy under www.alron.se/academy/

 

Strängnäsföretag i kampen mot Ebola

Alron Cemical har funnits i över 30 år och har visat en positiv och stabil tillväxt under alla år. Nu har företaget fått en ny vd med en tydlig marknadsfokus och ambitionen att få företaget att växa ännu mer.

Strängnäs 20150909 – En bättre metod för att hindra smittspridning vid stora epidemier – det är Alron Chemicals senaste forskningsprojekt.

”Vi utvecklar en metod för att sprida desinficerande dimma som en gas så att man snabbt kan behandla stora områden, i princip flygplan eller Stockholms tunnelbana. Vi har en produkt för ändamålet, men vi behöver förbättra den”, säger Alvin Ronlán, grundare av Alron. I slutet av förra året var Alron ett av företagen som beviljades medel ur Vinnovas fond Forska & Väx.

Alron fick 1,1 miljoner kronor från Vinnova och bidrar själv med lika mycket pengar till projektet. Projektplanen sträcker sig över två år. Syftet är att få fram en produkt att använda för att förhindra smittspridning av sådant som Ebola, SARS och andra epidemier hos både människor och djur.

Klicka här för att läsa hela artikeln i tidningen affärsliv.biz

Alron Chemical i samarbete med Vinnova

VINNOVA finansierar inom utlysningen Forska & Väx innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt i tidiga skeden. Bland projekten som VINNOVA nu finansierar finns Alron Chemical Co AB med för utprovning och utveckling av peroxidbaserade desinfektionsmedel som kan användas för sanering och minskad smittspridning av sjukdomar som till exempel ebola.

Klicka här för att läsa hela press releasen från Vinnova.