Mögelsanering & Oxidationsmedel

Mögelsanering har under våra 45 år i branschen varit en central del  av vårt arbete och vi har under denna tid skaffat oss en bred kunskap och gedigen erfarenhet inom problemområdena lukt, mögel & desinfektion. Med hjälp av modern forskning och egen utveckling har vi tagit fram ett unikt och miljövänligt produktsortiment av peroxidbaserade produkter för mögelsanering, luktsanering och desinfektion. Högeffektiva produkter, helt i linje med ECHA’s biocidförordning och som garanterat inte lämnar farliga kemikalierester.

Alrons medel för mögelsanering

Alrons medel för mögelsanering är utvecklade och formulerade för att vara så kraftfulla och effektiva som möjligt vid applicering men samtidigt bidra till en miljövänlig mögelsanering/miljövänlig desinfektion. Detta genom att inte efterlämna miljöfarliga restprodukter eller generera hälsovådliga biprodukter. Alron har valt att använda väteperoxid som den huvudsakliga aktiva komponenten i våra medel för mögelsanering, då ämnet besitter hög oxidationsförmåga (bryter ner och dödar mögel på molekylnivå) samtidigt som förbrukad väteperoxid bryts ner till enbart syre och vatten. Dessutom har väteperoxid, i högre koncentrationer, en blekande effekt som kan användas i kampen mot att ta bort mögel och dess missfärgningar och lämnar då ett visuellt och psykologiskt renare slutresultat.

Vi är övertygade i vår teori om att man inte måste använda giftbaserade medel för mögelsanering eller medel som indirekt bidrar till att skapa hälsovådliga inomhusmiljöer. Man bör helt enkelt inte förpesta en inomhusmiljö genom att tillföra något till en skada som inte fanns där innan skada uppstod. Våra medel för mögelsanering är mångsidiga och lämpar sig för mer än att bara döda och ta bort mögel. De fungerar även utmärkt för desinficering och luktsanering.

Vad krävs av ett medel för att det ska vara effektivt mot mögel?

För att en kemikalie skall få benämnas som ett desinfektionsmedel skall denna ha sådana egenskaper som gör att det klarar av att reducera antalet skadliga mikrober (mikroorganismer) i en population med minst 99,99% så att populationen inte längre utgör någon smittorisk. Dessa egenskaper har alla våra medel för desinfektion (Oxydes HP3, WipeOx-serien, Odox, Odox-DF, Penetrox, Maxox-DF) och kan styrkas av laboratoriska testrapporter. De allra vanligaste förekommande desinfektionsmedel på marknaden idag är antingen alkoholbaserade eller klorsaltsbaserade. Dessa, relativt billiga kemikalier, har goda desinficerande egenskaper och används idag i mycket stor utsträckning. Nackdelarna med dessa är att alkohol är uttorkande, luktar starkt, kräver hög koncentration för att vara verksam vilket även gör den brandfarlig. Även klor luktar starkt, irriterar luftvägar, ger upphov till allergiska besvär, bildar gärna oönskade biprodukter (vissa bevisat cancerogena) är starkt frätande och har allt som oftast kort hållbarhetstid.

Väteperoxid till skillnad från de två ovan nämnda ämnena har goda desinficerande egenskaper även i låga koncentrationer, har svag kemisk doft, verkar inte uttorkande, är ej brandfarlig, har god hållbarhetstid och bryts ner till enbart syre och vatten. Dessa gör väteperoxid till det överlägset bästa alternativet och bidrar till miljövänlig desinficering.

Mögelsanering som fungerar – på riktigt

Mer eller mindre alla typer av skador i saneringsbranschen har en direkt eller indirekt koppling till en oangenäm lukt. Det kan vara allt ifrån mögel, avlopp, brand, nikotin, avföring eller organiskt spill som orsakar detta. Det finns idag en uppsjö av produkter som erbjuder snabba ”lösningar” på luktproblemen. Giftiga gaser, starka parfymer och spärrmålning för att snabbt nämna några sätt att ta bort dålig lukt. Dessa metoder botar sällan orsaken till dålig lukt utan gör sitt jobb genom att lindra symptomen, vilket i ytterst få fall är tillräckligt.

Alron har genom åren byggt upp en bred kunskap och gedigen erfarenhet av mögelsanering och vill därför hävda att vi tillsammans med våra oxidationsmedel och appliceringstekniker gör oss till Skandinaviens ledande experter på området.

Inställningar för cookies