Specialmedel

Alrons specialmedel är en samling produkter som vi utvecklat under årens lopp för att täcka upp för de utmaningar som våra kunder ställs inför utöver desinficering och sanering. Här återfinns lösningar inom materialförsegling, materialåterställning och en rad andra specialmedel.