Joniseringsaggregat

Maskinell utrustning för kontinuerlig förbättring av inomhusklimat och långsiktig behandling av utrymmen med återkommande luktproblematik. Jonisering är ett praktiskt komplement till Alrons miljövänliga kemi. Läs mer om joniseringsaggregat från Aircode här.