Våtfoggrar – Maskiner för våtfoggning

Alron tillhandahåller ett antal varianter av maskiner för våtfoggning, så kallade ULV Microjets. Med en våtfogger appliceras kemikalier som en våt dimma, med mycket små droppar, som lätt tränger in i porösa material. Med en ULV Microjet behandlar man snabbt stora ytor med minimal kemikalieåtgång.