Filter

För att undvika inandning av ångor, farliga ämnen och partiklar, använd alltid andningsskydd. Särskilt utsatt är du som arbetar inom sanerings- och rivningsbranschen som dagligen vistas i hälsovådliga miljöer. Det är alltid bäst att ta det säkra före det osäkra. Nedan finner ni Alrons standardsortiment över filter till våra andningsskydd.

Behöver du hjälp med att hitta rätt skydd? Filter guide.

Hur länge håller ett filter? Hållbarhet.

Inställningar för cookies