Nature's own solutions

Välkommen till Alron, Skandinaviens ledande leverantör av peroxidbaserade & mikrobiologiska produkter, system och tjänster till saneringsbranschen.

Vi erbjuder ett unikt sortiment av produkter för desinficering, avfallsnedbrytning och luktkontroll som nyttjar naturens egna resurser i form av mikroorganismer istället för kemiskt framställda preparat.

Odour Control

Alron har under decennier forskat i området kring luktkontroll och luktmodifikation. Forskningsresultaten har genererat i en rad produkter som har tilluppgift att modifiera/förvränga en rådande luktbild. Varje produkt har en noga utvald doftprofil som är ämnad att ta kontroll över olika typer av luktskador.

Microbiological agents

Mikrobiologiska medel för sanering, avfallsnedbrytning samt luktkontroll. Vi nyttjar helt enkelt naturens egna metoder och resurser i form av mikroorganismer i våra bio-produkter för att lösa ”naturliga” problem och kan därmed erbjuda miljövänligare alternativ.

Alron Citrox ®

Ett surt oxidations- och desinfektionsmedel med rengörande effekt. Väl lämpat för användning i såväl våtutrymmen som för rengöring av fasader från alger, svartmögel och annan biologisk påväxt.

Populära produkter

Alrons produkter för Mögelsanering

Miljö & effektivitet i harmoni

Vår målsättning är att omvandla forskningsresultat inom områdena mikrobiologi,
organisk kemi och ytkemi till praktiskt användbara produkter och metoder med
minsta möjliga miljöpåverkan vid produktion användning och avyttring.

Målsättningen är även att erbjuda våra kunder produkter och metoder, som resulterar i
minsta möjliga påverkan på hälsa och miljö, utan att ge avkall på effektivitet och till en
rimlig kostnad samt att i vår tillverkning tillämpa bästa tekniska expertis för att
säkerställa en hög produktsäkerhet och minimal påverkan av miljön.

Genom att nyttja naturens egna resurser i form av mikroorganismer istället för kemiskt
framställda preparat och gifter. Våra ansträngningar att nyttja naturens egna resurser
har resulterat i lösningar utan miljöfarliga rester med breda tillämpningsområden inom
otaliga industrier.

Företagskund?

If you have any questions, please contact us!

    Kristoffer Ceder

    Site Manager | Training | Sales

    Peter A Anthony

    Customer support | Sales