Odour removal

Luktsanering
-Ta bort dålig lukt

Odour remediation is about removing unpleasant odours. Spaces and furnishings that have been in use for a long time or that have been exposed to strong odours from, for example, rubbish disposal, cooking or cigarette smoking, need to be odourised to restore them to their normal condition. Odour remediation methods are numerous and can be combined to achieve the desired effect. Some common odour remediation methods are:

  • Demolition
  • Cleaning
  • Disinfection by oxidation
  • Disinfection by microbial degradation
Alron_air_cleaning

Våra produkter tar bort lukt – utan miljörisker

På Alron utvecklar vi luktsaneringsprodukter baserade på modern forskning och teknik som tar bort lukt på ett hälso- och miljömedvetet sätt. Vår filosofi för luktsanering handlar om att angripa lukten vid dess källa och på så sätt ta bort dålig lukt med produkter gjorda på naturens egna resurser. Våra saneringsmedel är därför baserade på naturligt förekommande peroxider och mikroorganismer i stället för syntetiskt framställda preparat.

Well-sorted range for odour remediation

After 45 years in the business, we have accumulated a solid and broad knowledge of odour remediation. This has resulted in a unique range of peroxide-based products that are highly effective, environmentally friendly and free from unhealthy chemical residues.

Our quality ambitions are to be a professional supplier of unique and environmentally friendly chemical and biological products.

How does it work?

The process of odour remediation can look very different and therefore requires different types of remediation products. Below we simplify the odour remediation process for mouldy smells and the products and techniques you can use.

Click on the product name to visit the product page.

Ta bort mögellukt

  1. First and foremost, make sure that the source (moisture) of the problem is fixed.
  2. Behandla alla ytor med mögelpåväxt. Mätta materialet med Penetrox (poröst material) eller med Odox (glatta, icke sugande ytor) för att döda mögel och ta bort mögellukt. (För att ha säkerhetsmarginal bör även närliggande området kring mögelpåväxten, 20-40cm, behandlas).
  3. Tear out/replace materials with visible mould growth where practical and/or economically feasible.
  4. After drying, mould residues are washed away with Alron Citrox, or an alkaline cleaner such as Soot 2
  5. Lukten från en mögelskada sprider sig lätt till sin omgivning och kan då kontaminera ”friskt” material. Detta medför att mögellukt kan kvarstå i ett flera år efter att själva skada är åtgärdad. Det är därför mycket effektivt att sanera utrymmet 3-dimensionellt med hjälp av en torrfoggning för att ta bort lukt som finns kvar. Vid svag diffus lukt foggas utrymmet med Odox-DF (möblerade rum) eller vid kraftfull lukt med Maxox-DF (omöblerade rum) med en Thermfogger Typ III (bostäder/villor etc.) eller en Patriot Pulsjet Fogger (lagerlokaler, industrihallar etc.).

Vi på Alron är mycket stolta över att kunna erbjuda tjänster och medel i världsklass, som tar bort lukt och mikrobiell påväxt på ett miljövänligt, effektivt och naturligt sätt. Hör gärna av dig till oss om du har frågor kring produkterna, utförande eller om du är intresserad av att veta mer om våra tjänster.

Luktsanering steg för steg guide, Alvin Ronlan
Questions? - Feel free to contact us

Please contact us if you have any questions. Contact us by phone or fill in the form on the right.