Alron Citrox - Produkt medel desinfektion citrox
Alron Citrox®
28 februari 2016
Alron MaxoxDF Mögelsanering. Produkt mögelsanering MaxoxDF
Maxox – DF®
28 februari 2016
Visa alla

Penetrox®

Kraftfullt oxidationsmedel med hög desinfektions- och penetrationsförmåga. Har en blekande effekt på obehandlat material. Tränger lätt in i porösa/absorberande material så som betong, isolering, träkonstruktion etc. och bekämpar bakterier, virus (bl.a. SARS-Cov-2), mögel, mögelsporer och mögellukt på djupet. Mycket effektivt att använda vid luktsanering. Medlet har högre oxidationskraft än Odox och lämnar i likhet med densamma inga miljöfarliga restprodukter.

 

Förpackning: 3x5L | 1x25L 

Fara: Orsakar allvarliga ögonskador. (H318)

Artikelnr: DP105.2 Kategori:
Beskrivning

Egenskaper

• Marknadsledande inom luktsanering och desinficering.
Godkänd enligt standard EN14476:2013+A2:2019 med full virucid verkan.
• Mycket god förmåga att tränga in i porösa material (trä, betong etc.).
• Mycket kraftfull oxidationsförmåga.
• Eliminerar, tillsammans med Alron Booster – Blek, behovet av klorbaserad kemi för blekning av trä och betong.
• Bildar inga giftiga biprodukter och lämnar inga farliga kemikalierester.

Applicering

Penetrox® levereras som bruksfärdig lösning och påföres med låg/
mellantrycksspruta. Var noga med att mätta behandlingsytan, men
undvik avrinning. Låt torka (1-4 timmar).

Dosering

1L per 5-10 m2 beroende på ytans beskaffenhet och sugförmåga.

Du gillar kanske också…