Ny produkt: WipeOx-Pro
29 maj 2020
Alrons produkter mot Coronavirus
2 november 2020

Till våra kunder:
I samband med sommarens beskedliga ankomst och med de temperaturer som nu råder i landet vill vi rikta en stark rekommendation
till samtliga kunder om att inte förvara Odox, Odox-DF, Alron Citrox, Penetrox och Maxox-DF i direkt solljus eller temperaturer som överstiger 25°C.
Vid dessa temperaturer avgasar väteperoxiden i våra produkter mycket snabbare är normalt.
Detta gäller i synnerhet blandningen Penetrox med Booster / Blekningstillsats där avgasningen, som är en del av processen, sker avsevärt
mycket snabbare vid förhöjda temperaturer.
Det finns därför en övervägande risk att förvara någon av dessa produkter i slutna kärl då de potentiellt kan bli sådant övertryck att behållaren kan brista.
Att förvara peroxidblandningar i täta behållare kan i denna värme alltså förenas med extrem fara och medföra risk för allvarliga skador på personer och egendom.