Luktkontroll

Alron har under decennier forskat i området kring luktkontroll och luktmodifikation. Forskningsresultaten har genererat i en rad produkter som har till
uppgift att modifiera/förvränga en rådande luktbild. Varje produkt har en noga utvald doftprofil som är ämnad att ta kontroll över olika typer av luktskador.

  • B.O.C – Universalmedel för t.ex. mögellukt, avloppsskador, och torrkokning.
  • Tallbarr – Lämpligt för lättare rökskador, soprum, liksanering mm.
  • Green – Lämpligt för alla typer av lättare luktskador.
  • Äpple – Ett milt medel. För de flesta typer av lättare luktskador.
  • Citrus – Lämpligt för brand och rökskador.
  • Mint – Det kraftigaste medlet i serien. För speciella skador.
  • Luktfri – Mild peroxidformulering för neutralisering av temporär luktskada i mindre lokal.

System för luktkontroll

Alrons filosofi för luktsanering handlar i grund och botten om att ta bort lukt genom att avlägsna och bryta ner den vid dess källa. Det är näst intill omöjligt att permanent ta bort dålig lukt om det som frambringar denna inte fysiskt eller kemiskt avlägsnas. Metoderna för luktsanering är många och inte sällan krävs en kombination utav dessa: rivning, rengöring, desinficering genom oxidation eller med mikrobiell nedbrytning.

Maskera lukt

Alron system för Luktkontroll går ut på luktmodifiering, dvs ta bort dålig lukt genom att maskera denna. Med en noga utvald naturlig essens kan man ta kontrollen över- och dölja en viss typ av odör. Detta fungerar genom att näsans förmåga att uppfatta odören blockeras och i stället registreras bara den behagliga doften. Man kan likna detta vid att ta bort dålig lukt psykologiskt. Ett exempel på detta är att tillsätta en citrusdoft på en luktskada som orsakats av brand. Citrusdoften gör det svårt för näsan att känna röklukten eftersom dessa typer av lukter registreras på samma ställe i våra näsor. Citrusdoften lurar således näsan och tar över luktbilden och låter oss på så sätt att förtränga den obehagliga lukten av smält plast, gummi, bränt protein och trä mm. utan att faktiskt ta bort brandlukt i sig.

Luktmodifiering & vår serie för luktkontroll

Luktmodifiering går helt stick i stäv med vår syn på hur en luktsanering skall utföras, dvs. ta bort lukt. Tillförsel av starka parfymer och dofter försvårar många gånger arbetet med en luktsanering eftersom det kan vara svårt att veta om blivit kvitt en odör och därmed få ett missvisande slutresultat. Luktkontroll skall därför inte förväxlas med luktsanering utan ses som ett hjälpmedel som lindrar luktsymptom och används i syfte att skapa en dräglig arbetsmiljö vid sanering, dölja odörer som spridit sig från skadeplatsen eller för att lämna ett fräscht luktintryck efter avslutad sanering.

Vår serie Luktkontroll består av ett antal fräscha doftvarianter som klarar av att dölja olika typer av luktskador. Luktkontroll finns både som vattenbaserad, för våt applicering, och som glykolbaserad, för applicering som en fin rök med en fogger.

Inställningar för cookies