Luktkontroll

Alron har under decennier forskat i området kring lukt och luktmodifikation. Forskningsresultaten har genererat i en rad produkter som har till
uppgift att modifiera/förvränga en rådande luktbild. Varje produkt har en noga utvald doftprofil som är ämnad att ta kontroll över olika typer av luktskador.

  • B.O.C – Universalmedel för t.ex. mögellukt, avloppsskador, och torrkokning.
  • Tallbarr – Lämpligt för lättare rökskador, soprum, liksanering mm.
  • Green – Lämpligt för alla typer av lättare luktskador.
  • Äpple – Ett milt medel. För de flesta typer av lättare luktskador.
  • Citrus – Lämpligt för brand och rökskador.
  • Mint – Det kraftigaste medlet i serien. För speciella skador.
  • Luktfri – Mild peroxidformulering för neutralisering av temporär luktskada i mindre lokal.

Visar alla 11 resultat