Alrons produkter mot Coronavirus
2 november 2020
WipeOx i ny förpackning
25 januari 2021

ALRON ÄR ISO-CERTIFIERADE

Alron har under året 2020 genomgått ett omfattande kvalitetsarbete och implementerat ledningssystemen ISO9001, ISO14001 och ISO45001.

Vi är mycket glada och stolta över att vi lyckats genomföra alla tre certifieringarna under ett år som präglats av viruspandemi, hög produktionsbelastning och enorma administrativa utmaningar för hela företaget.

Våra upprättade policy finns att tillgå här: https://www.alron.se/policyer/