Alron Citrox®
28 februari 2016
Oxydes
28 februari 2016
Visa alla

Penetrox®

Kraftfullt oxidationsmedel med mycket hög desinfektions- och penetrationsförmåga. Tränger lätt in i porösa/absorberande material så som betong, isolering, träkonstruktion etc. och bekämpar bakterier, mögel, mögelsporer och mögellukt, på djupet. Mycket effektivt att använda för luktsanering. Medlet har högre oxidationskraft än Odox och lämnar i likhet med densamma inga miljöfarliga restprodukter.

Artikelnr: DP105.2 Kategori:
Beskrivning

Egenskaper

• Marknadsledande inom luktsanering och desinficering.
• Mycket god förmåga att tränga in i porösa material.
• Mycket hög oxidationsförmåga.
• Eliminerar, tillsammans med Alron Booster, behovet av klorbaserad kemi för blekning av trä och betong.
• Bildar inga giftiga biprodukter och lämnar inga farliga kemikalierester.

Applicering

Penetrox® levereras som bruksfärdig lösning och påföres med låg/
mellantrycksspruta. Var noga med att mätta behandlingsytan, men
undvik avrinning. Låt torka (1-4 timmar).

Dosering

1L per 5-10 m2 beroende på ytans beskaffenhet och sugförmåga.