Alron Citrox®
28 februari 2016
Oxydes
28 februari 2016
Visa alla

Penetrox®

Penetrox är en lösning bestående av väteperoxid och specialtillsatser med mycket hög desinfektions- och penetrationsförmåga. För oxidation av bakterier, mögel, svampsporer och mögellukt på frilagda porösa ytor som betong, isolering, träkonstruktioner, m.m.

 

 

Artikelnr: DP105.2 Kategori:
Beskrivning

Innehåller hydrogenperoxid samt specialtillsatser. Tack vara en synergieffekt mellan de två aktiva substanserna, har medlet en högre oxidationskraft än Odox, med en längre varaktighet och bättre förmåga att tränga djupt in i porösa material. Appliceras med låg/mellantrycksspruta. Används för att bekämpa mögel, bakterier, sporer av dessa samt mögellukt i byggnader.