Orion 3L, 6L
6 november 2018
Alron Luktkontroll-DF Citrus. Produkt maskera lukt citrus
Luktkontroll-DF Citrus
7 februari 2019
Visa alla

Bio-A

Mikrobiologiskt medel för avloppsrensning och luktkontroll. Baserat på ”goda” bakterier som spjälkar och bryter ned organiskt avfall så som fett, protein, stärkelse, tvålrester, hår etc. vilket annars resulterar i sämre flöde samt ökar risken för stopp och dålig lukt. Mikroorganismerna i Bio-A bildar en levande bio-film på rörens insida, som frigör stora mängder naturliga enzymer, vilka attackerar nytt avfall och frigör beläggningarna så att dessa sköljs ur avloppet. Kemiska medel för avloppsrening kan öppna proppar, men har ingen effekt på beläggningarna som uppstår under tid.

Förpackas: 12x1L | 3x5L | 1x25L  

Fara: Orsakar allvarliga ögonskador. (H318)

Artikelnr: N/A Kategori:
Beskrivning

Applicering

Bio-A levereras i bruksfärdig lösning.

Tillsätts dagligen i samtliga avlopp och toaletter under första behandlingsveckan. Därefter tillsätts Bio-A i samtliga avlopp och toaletter en gång i veckan. Bör tillsättas då flödet i avloppet är som lägst, t.ex. på kvällen/ natten.

Kan användas

Dosering

Hushåll / Restauranger: 40ml (0,4 dl) doseras i varje avlopp och varje toalett en gång per dygn.

Industri / Storkök: 700ml (0,7dl)  per avlopp under två dygn, alternativt kan ett system för automatdosering installeras (rekommenderas).

Kommunala- / Industriella reningsverk:

Uppstart av system som aldrig har behandlats med Bio-A :
• Dag 1-90: 1 liter per dygn.
• Dag 91-182: 0,8 liter per dygn.
• Dag 182 – : 0,7 liter per dygn.

OBS! Under första månaden av Bio-A behandlingen kommer gamla avlagringar av slamfett och annat organiskt material att lossna från avloppsrörens insida. Detta medför en extra belastning av det avlopp som vetter ut mot det externa avloppssystemet. Det är är därför av stor vikt att behandla detta extra för att undvika förträngningar och stopp där det är som mest kritiskt.