Bio-Fresh
14 januari 2016
Visa alla

Odox®

Dödar effektivt mögelsvamp, sporer och bakterier på glatta/icke absorberande ytor. Har dokumenterad virucid effekt på alla höljesvirus så som SARS-Cov-2. Oxiderar och neutraliserar rutten-, fisk- och röklukt. Mycket effektivt som allmänt desinfektionsmedel. Odox är ett miljöanpassat alternativ och kan användas direkt på skadeplatsen i stor skala. Ett lika effektivt desinfektions- som luktsaneringsmedel.

Nu med bevisad effekt på coronavirus (SARS-Cov-2)

Förpackning: 3x5L 

Artikelnr: -DO105 Kategori:
Beskrivning

Egenskaper

• Allmänt desinfektionsmedel som mycket effektivt dödar mögelsvamp, sporer, bakterier och virus.
Godkänd enligt standard EN14476:2013+A2:2019 med virucid effekt på bl.a. alla kända höljesvirus (inkl. SARS-Cov-2)
• Oxiderar och neutraliserar rutten-, fisk- och röklukt.
• Ett miljöanpassat alternativ som kan användas direkt på skadeplatsen i stor skala.

Applicering

Försäkra dig först om att material som skall behandlas tål vatten och Odox®.
Använd Odox® outspädd på material som inte är blekningskänsliga.
Späd Odox® med två delar vatten vid behandling av material känsliga för blekning.
Applicera med lågtrycksspruta eller Mikrojet. Fukta ytan utan att rinna och låt därefter torka.

Dosering

1L per 5-10 m2 beroende på ytans sugförmåga.