Alron Luktkontroll BOC. Produkt våt luktkontroll
Luktkontroll B.O.C
15 mars 2016
Addron Diesel
16 mars 2016
Visa alla

Nautilus

Nautilus är ett lätt parfymerat alkaliskt rengöringsmedel i koncentrat (pH 13). Används för rengöring av sot, olja, fett, nikotin, protein, m.m. vid tuff nedsmutsning som efter bränder, i motorutrymmen samt för lastbils-, båt- och tågtvätt. Ett mycket effektivt rengöringsmedel som inte kräver nämnvärd mekanisk bearbetning. Kan vara korrosivt för metaller.

Förpackas: | 3x5L | 25L | 200L Fat | 1000L IBC

Fara: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. (H314) Orsakar allvarliga ögonskador (H318).

Artikelnr: RA405 Kategori:
Beskrivning

Rekommenderad dosering:

• Konventionell rengöring: 1-3% (1-3 dl/10 L)

• Oljeavtvättning: 1-10% (1-10 dl/10 L). Temp 0 – 90 grader.

• Sot på målade ytor: 1-2% (1-2 dl/10 L)

• Sot på trä: 2-3% (2-3 dl/10L)

• Sot på murbruk: 5-10% (0,5-1 L/10 L)

• Sot på aluminium: 3-5% (3-5 dl/10 L)