Ny medarbetare på Alron
23 oktober 2018
Alrust Fog i brandhärjat lok
3 juni 2019

Vi på Alron Chemical AB värnar inte enbart om den miljö moder natur försett oss med, vi vill även värna om våra medarbetares- och kunders arbetsmiljö och hälsa.

Som ett led i vårt arbetsmiljöarbete har vi nu beslutat oss för att, på arbetsmiljöverkets inrådan, byta ut emballeringen av våra 5 liters produkter. Vi kommer alltså att minska antalet 5 liters dunkar i en kartong från dagens 4 st till 3 st, samt att kartongens storlek kommer förminskas. Detta innebär att vikten samt volymen per kolli kommer att minska från dagens ca 20 liter till 15 liter, vilket i sin tur bidrar till en mer ergonomisk hantering av våra produkter .

Denna ändring kommer ske i etapper där vi till en början inriktar oss på att byta ut kartongen till de produkter som inte klassas som farligt gods, dvs. rengöringsmedel, specialmedel, mikrobiologiska medel samt Odox och Alron Citrox.

Vid eventuella frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss.