Byte av emballage
10 december 2018
Våra öppetider i Jul och Nyår
18 december 2019

Det var den 17 maj 2019 som ett lok på ett passagerartåg började brinna i höjd med Lödöse i Lilla Edets kommun i Västra Götaland. Branden tros ha startat i maskinrummet och orsakats av ett elfel.

Alron fick i uppdrag att assistera Probaco Värmland vid arbetet med att förhindra spridning av korrosion (rost) i det eldhärjade loket.

När plast brinner kan syror av olika slag bildas, bland annat saltsyregas. Saltsyregasen bildar tillsammans med vatten ämnet saltsyra vilket i kontakt med metall gör att denna snabbt rostar, dels beroende på syrafrätning och dels på kloridjonskatalyserad korrosion, som vanligen drabbar dåligt ytskyddade detaljer. 

Bilden är tagen innan behandlingen och visar hur korrosionen spridit sig, knappt ett dygn efter släckning.

Loket foggades/dimmades invändigt med produkten Alrust Fog för att snabbt skydda de ytor och material som ännu inte angripits av rost. Alrust Fog är ett specialmedel för korrosionsskydd och passivisering av kloridjoner efter PVC bränder. Medlet bildar en tunn film på de behandlade ytorna och förhindrar vatten från att blanda sig med kloridjoner som annars leder till korrosion.

Behandlingen resulterade i att spridningen av rostangreppet kunde förhindras och därmed kunde skadans omfattning samt ekonomiska proportioner begränsas betydligt.

Produktlänk: https://www.alron.se/butik/specialmedel/alrust-fog/