Odox®

Dödar effektivt mögelsvamp, sporer och bakterier. Oxiderar och neutraliserar ”rutten” lukt, ”fisklukt” och röklukt. Mycket effektivt allmänt desinfektionsmedel. Odox är ett miljöanpassat alternativ och kan användas direkt på skadeplatsen i stor skala. Ett lika effektivt desinfektions- som luktsaneringsmedel.

Artikelnr: -DO105 Kategori:

Beskrivning

Dödar effektivt mögelsvamp, sporer och bakterier. Oxiderar och neutraliserar rutten-, fisk- och röklukt. Mycket effektivt allmänt desinfektionsmedel. Odox är ett miljöanpassat alternativ och kan användas direkt på skadeplatsen i stor skala. Ett lika effektivt desinfektions- som luktsaneringsmedel.