Bio-Fresh
14 januari 2016
Visa alla

Odox®

Dödar effektivt mögelsvamp, sporer och bakterier på glatta/icke absorberande ytor. Oxiderar och neutraliserar rutten-, fisk- och röklukt. Mycket effektivt som allmänt desinfektionsmedel. Odox är ett miljöanpassat alternativ och kan användas direkt på skadeplatsen i stor skala. Ett lika effektivt desinfektions- som luktsaneringsmedel.

Artikelnr: -DO105 Kategori:
Beskrivning

Egenskaper

• Effektivt vid luktsanering & ytdesinficering (för djupgående desinficering, se Penetrox)
• Milt mot gummi, plast och textilier och kan med fördel användas som alternativ till ozon och klor.
• Lämnar inga farliga kemikalierester efter sanering

Applicering

Försäkra dig först om att material som skall behandlas tål vatten och Odox®.
Använd Odox® outspädd på material som inte är blekningskänsliga.
Späd Odox® med två delar vatten vid behandling av material känsliga för blekning.
Applicera med lågtrycksspruta eller mikrojet. Fukta ytan utan att det börjar rinna och låt därefter torka.

Dosering

1L per 5-10 m2 beroende på ytans sugförmåga.